Λήψη επαγγελματικής πρόσκλησης για βίζα στη Ρωσία

Ο πιο δημοφιλής τύπος βίζας για μακροχρόνιες επισκέψεις και η ισχύς της μπορεί να κυμαίνεται από 30 ημέρες έως 5 έτη. Οι επιχειρηματικοί λόγοι εισόδου περιλαμβάνουν αναζήτηση και διαπραγμάτευση με επιχειρηματικούς εταίρους, σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις και δημοπρασίες ή διεξαγωγή έρευνας αγοράς. Η επαγγελματική βίζα εκδίδεται βάσει επαγγελματικής πρόσκλησης, την οποία μπορείτε να παραγγείλετε από εμάς. Διαθέτουμε επίσης δείγματα προσκλήσεων επιχειρηματικής βίζας.

Επικοινωνία

Η υπηκοότητά σας

Type of visa

Στοιχεία βίζας

Χώρα έκδοσης βίζας

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία διαβατηρίου

Διαβατήριο, πρωτοσέλιδο (jpg,png,pdf) :
Δεν επιλέχθηκε αρχείο

Σημείο προορισμού

Τόπος εργασίας στο εξωτερικό

Αποτέλεσμα

Στοιχεία βίζας
Τύπος βίζας:
Ημερομηνία άφιξης (ηη.μμ.εεεε):
Ημερομηνία αναχώρησης (ηη.μμ.εεεε):
Όνομα (αγγλ.):
Επώνυμο (αγγλ.):
Ημερομηνία γέννησης (ηη.μμ.εεεεε):
Παρακαλούμε αποδεχτείτε πρώτα τη συγκατάθεση

Privacy Policy

The Privacy Policy is based on Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council dated 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EU (General Data Protection Regulation / GDPR).

This Privacy Policy describes how Scantravel OÜ will process your personal data when you enter your data onto the RUSVISA.travel / KOLOBOK.online system at https://rusvisa.travel/, thereby accepting the General Terms and Conditions and entering into the agreement with Scantravel OÜ for issuing invitation letters and applying for visas to enter the Russian Federation.

Your personal data that we process may contain the following information: agreement related information (full name, personal ID and contact details of the signatory, payment details, identity document data or other information as mentioned in the agreement); contact details (i.e., email address and phone number); and other data you may specify.

We process your personal data solely for the purposes of fulfilling the agreement we have with you for issuing invitation letters and applying for visas to enter and stay in the Russian Federation.

We also process personal data for carrying out customer satisfaction surveys and improving the quality, availability and range of the services we deliver.

Grounds for Processing Personal Data 

Scantravel OÜ processes your personal data to enter into agreements and deliver the services in accordance with the agreement between Scantravel OÜ and you.

Scantravel OÜ may also process your personal data on the basis of legitimate interests. The legitimate interest is to improve the quality, availability and range of the services provided to our customers. Scantravel OÜ may also process your personal data in order to fulfill its statuary duties.

Personal Data Transfer

Scantravel OÜ may provide access to personal data for an agency or a individual with the legitimacy to have the same.

Scantravel OÜ may provide access to your personal data for any authorized controller whose services are indispensable for Scantravel OÜ to fulfill its obligations to you. Scantravel OÜ has contractual relationships with third parties to enable delivery of IT services.

Use of Cookies

Like most other web pages, the web pages and e-environment at https://rusvisa.travel/ use cookies. The use of cookies is derived from all of the above-mentioned legal grounds, i.e., we need them to fulfill our statuary duties, ensure the quality of our services as set forth in the agreement, offer more customized and handy services and also for the marketing purposes, subject to your consent.

Cookies are small text files that are placed on the user's computer via the e-environment server. As a result, the web browser may send cookie data back to the e-environment every time a user uses the e-environment in order to identify this user.

You may choose to disable cookies in the browser settings However, you should be aware that in some cases it may slow down scrolling or reduce the functionality of, or prevent access to certain web pages.

Cookies enable us to combine data we receive and information about you we may otherwise obtain, e.g., information regarding the services you use.

Our web pages may contain links to any third party web page, product or service, or social media extensions (e.g., Facebook or Google Analytics plugins) for marketing and statistics. The third-party services or applications on our web pages are subject to the third-party data protection rules.

Data Retention Period 

Your personal data will be stored in a format enabling your identification only as long as it is reasonably necessary for the purpose of collecting personal data or warranted by legitimate interest of Scantravel OÜ, provided that legitimate interest of Scantravel OÜ and interference with the rights and freedoms of the data subject are balanced.

The data retention period is one (1) year from the date of your last login to the system and/or data update of the customer whose personal data has been already placed on the system. 

Once the retention period is over, we will destroy your hard-copy personal data and delete your soft-copy personal data.

Your Rights With Respect To Your Personal Data 

Scantravel OÜ guarantees all the rights of data subjects that may arise under applicable laws and will take any necessary and adequate organizational or technical step in order to protect your personal data against unauthorized or accidental access, destruction, modification, blocking, copying, distribution, or other illegal actions any third party may take in respect of your personal data. In case of processing your personal data, you have the following rights:

The Privacy Policy is subject to the applicable laws of the Estonian Republic.

Should you have any questions about this Privacy Policy or about how Scantravel OÜ processes your personal data, or if you wish to file a claim or complaint relating to the processing of your personal data or to exercise your rights, please contact Scantravel OÜ at:

Address:

Scantravel OÜ (reg.nr. 12063112)
Address: ad. Laki tn 32-214, Tallinn, 12915        

Email:           

visa@scan.travel